Tietosuojalauseke


Jäsentietojen käsittely Hartolan Shakkikerhossa

Hartolan Shakkikerho on Suomen Shakkiliiton (SSL) jäsen. SSL on shakin katto-organisaatio Suomessa. Hartolan Shakkikerho kerää jäsenistään henkilötietoja, käsittelee niitä ja luovuttaa tiedot jäsenistään SSL:lle.
Hartolan Shakkikerhossa käsittelystä vastaa: Teuvo Järvinen, Keskustie 52, 19600 Hartola.
SSL:ssä käsittelystä vastaa: Marko Tauriainen, marko.tauriainen(at)shakkiliitto.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Hartolan Shakkikerho kerää jäseneksi liityttäessä seuraavat tiedot:
Nimi
Osoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Kansalaisuus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Hartolan Shakkikerho kerää alaikäisen liittyessä jäseneksi samat tiedot myös hänen huoltajaltaan:
Nimi
Osoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Kansalaisuus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Hartolan Shakkikerho on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä. Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SSL:n alaisiin kilpailuihin koululaiskilpailuja lukuun ottamatta. SSL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään shakin kilpailutoiminnan järjestämiseen ja jäsenmaksujen perimiseen Hartolan Shakkikerholta.

Suomen Shakkiliiton alaisiin kilpailuihin osallistuminen edellyttää lähes poikkeuksetta lisenssin hankkimista. Lisätietoja lisenssistä ja Suomisportista: www.shakkiliitto.fi/shakkiliitto/lisenssi-info. Lisenssit hankitaan Suomisport-palvelussa (www.suomisport.fi). Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Suomisport -palvelun kautta rekisteröity voi hankkia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Myös Hartolan Shakkikerho/SSL voi kirjata lisenssin hankkijan tiedot Suomisportiin tämän suostumuksella.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen.
4) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Lisätietoja: www.shakkiliitto.fi/tietosuojaKilpailuun osallistuvien henkilötietojen  käsittely Hartolan ShakkikerhossaHartolan Shakkikerho on Suomen Shakkiliiton jäsen ja järjestää kilpailun SSL:n luvalla. SSL on shakin katto-organisaatio Suomessa.

Hartolan Shakkikerho järjestää Suomen Shakkiliiton alaisuudessa kilpailuja.

Hartolan Shakkikerho kerää kilpailujen järjestämistä, tulosten tuottamista sekä julkaisua varten henkilötietoja ja luovuttaa ne edelleen Suomen Shakkiliitolle.
Hartolan Shakkikerhossa käsittelystä vastaa: Teuvo Järvinen, Keskustie 52, 19600 Hartola.
SSL:ssä käsittelystä vastaa: Marko Tauriainen, marko.tauriainen@shakkiliitto.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Shakkikilpailu on maksullinen palvelu, ja osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja Hartolan Shakkikerhon välillä.

Hartolan Shakkikerho kerää osallistujista seuraavat henkilötiedot:
Nimi
Osoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Kansalaisuus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Hartolan Shakkikerho kerää alaikäisen osallistujan osalta seuraavat henkilötiedot myös hänen huoltajaltaan:
Nimi
Osoite
Syntymäaika
Sukupuoli
Kansalaisuus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Hartolan Shakkikerho käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. Shakkiliitto käyttää pääasiallisena kilpailuohjelmistona SwissManager-nimistä ohjelmistoa, jolla tulokset välitetään internetissä www.chess-results.com-tulossivustolle, selolaskentaan sekä Fiden elolaskentaan. Tuloksia ja niistä muodostettuja tilastoja voidaan toimittaa julkaistavaksi myös muilla verkkosivuilla, teksti-tv:ssä, televisiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä, sosiaalisessa mediassa sekä liiton hallinnoimissa video- ja valokuvagallerioissa. Kilpailujen yhteydessä osallistujia voidaan kuvata ja videoida.

Kilpailutulokset ja selojärjestelmä (kuten myös muut vahvuuslukujärjestelmät, kuten elolaskenta, ja niihin rinnastettavat rankingsysteemit) ovat oleellinen osa toimivaa kilpailujärjestelmää ja dokumentoivat Shakkiliiton kilpailuhistoriaa. Näihin tallennettuja tietoja ei poisteta koskaan, sillä tietojen poistaminen rikkoisi koko järjestelmän.
 

1 kommentti:

  1. Selkeä ohjeistus.
    Yhdenmukainen Suomen Shakkiliiton, SSL, valitseman Suomisportti järjestelmän kanssa.

    15.10.2018 Esko Virtanen

    VastaaPoista